Peders Kirke fahn_dk.gif (859 Byte)

Når man bor i Pedersker er det selvfølgeligt, 
at Sct.  Peders kirke er Bornholms ældste kirke. 

Den enkle facon tyder på en tidlig byggeperiode.
Hertil kommer

1:

I Lunds ærkestifts optegnelser fremgår, at Egin, der senere blev  biskop i Dalby byggede kirker på Sydbornholm.  Han var på  Bornholm fra 1065 for at omvende hedninger.


2 :

  Der er i de senere år gjort rige fund der tyder på en stormandsgård nord for kirken.


3 :

Jorden omkring kirken var dyrkelig med den tids jordbrugsteknik.


4 :

Den katolske skik for navngivelse af kirker peger på at Sct.  Peders er 
bygget for Sct.  Povls.


5 :

Bremens domkirke, hvorfra Egin udsendtes var viet til Sct.  Peder.


Måske vil der i fremtiden findes nærmere belæg for kirkens datering.

 

 

Næsten alt inventar er af nyere dato.  Bortset fra døbefonten, der er senromansk gotlandsk arbejde.  Dåbsfadet er fra ca. 1575. I bunden er en fremstilling af Maria bebudelse og på randen flere ornamenter.Alterbordet er genopmuret i 1854 og altertavlen er malet af konservator C.C Andersen 1878.  Det forestiller Kristus og den kananæiske kvinde.


Prædikestolen er udfort af snedker Anders Jensen i 1845. Præstetavlen er fra 1860 og er fortsat i våbenhuset.


Pesttavlen ved opgangen til orglet, er en afløser for en oprindelig sortmalet tavle på korets sydvæg.


Tilbage


 

Startseite Bornholm.net

Startsiden til Bornholmerguiden.dk