Bodils kirke

Bodils Kirche Bornholm Ved den sydvestlige side at Slamrebjerg ligger Bodils kirke, 55 m over havet og synlig over det flade Sydbornholm helt ned til Dueodde. Kirkens værnehelgen er den engelske helgen Sankt Botulf, men dette navn er med tiden blevet ændret til pigenavnet Bodil, og som sådan er "Boels Kirke" nævnt i 1569 i Lund Stifts Landebog. Navnet hænger stadig ved, selvom der ikke eksisterer nogen Sankt Bodil. Navnet er også blevet navnet på sognet Bodilsker (= Boels Kirke Sogn).
Kirken er bygget omkring år 1200.

Grabtafeln mit Runenschrift :Bodils Kirche Bornholm Grabtafeln mit Runenschrift :Bodils Kirche Bornholm I våbenhusets mure er ni sten synlige, og på flere af disse er indhugget forskellige bomærker.  Desuden ses en gravsten fra det forrige århundrede af Nexø sandsten.  Foran tårnet er arbragt et gammelt solur, og ved våbenhusets østvæg er en gammel gravsten, hvorpå kan læses:
 "Anno 1709 DØS KRD og hviler herunder".

Taufbecken: Bornholm Bodils Kirche

Det første man ser inde i kirkerummet er den gamle døbefond af grå kalksten, uden tvivl importeret fra Gotland. Døbefonde havde fra gammel tid deres plads ved kirkens indgang for at gøre opmærksom på, at dåben åbnede menneskers adgang til kirkens liv. Døbefonden var derfor det vigtigste i kirken næst efter alteret i øst. Døbefonden bruges ikke mere, og en ny af granit er anbragt ved korbuens venstre side. Over døbefonden hænger kirkens tidligere altertavle fra 1856 af den kendte kunstmaler Jørgen Roed (1808-1888), "Kristus på vej til Emaus". Dele at en renaissance altertavle fra 1598 er nu på Bornholms Museum.)


Altar in der Bodils Kirche :Bornholm

Apsiden har bevaret sit oprindelige halvkuppelhvælv. Det romanske vindue mod øst er nu blændet. Man mener, at et i 1897 fundet lille stykke glasmaleri, fra omkring år 1300, stammer fra dette vindue. Det er nu på Bornholms Museum. Alteret er muret og nyere, og som alterprydeise tjener et moderne udskåret krucifiks. På alteret to lysestager fra omkring 1550. Ved gudstjenesten kan man se altersølvet: kalk med tilsvarende disk og vinkande fra omkring 1828. Oblatæske fra 1710.


Kanyel : Bodils Kirche Bornholm

 

 

Prædikestolen er fra omkring år 1600 og står nu i blankt egetræ, men var tidligere hvidmalet med forgyldte enkeltheder. Den består af fire fag med hver et relief at evangelisterne samt deres symboler.

Efter beskrivelse af:
Olaf Hansen
Kan erhverves i Kirken
 

Tilbage


 

Startseite Bornholm.net

Startsiden til Bornholmerguiden.dk