Hotelejer Colberg

Bornholms Avis og Amtstidende 1. oktober 1938.

I eftermiddags er hotelejer Holger Colberg, Hotel Finnedalen, død på Amtssygehuset efter en operation for en alvorlig blæreli-delse, af hvilken han havde været plaget de sidste par år, og også ved tidligere hospitalsindlæggelser havde søgt helbredelse for af desværre forgæves.

Holger Colberg blev født i Rønne den 1.september 1871 som søn af bogtrykker Carl Colberg og hustru f. Kofoed. Efter konfirmationen kom Holger Colberg i tømrerlære, og var en tid ansat i fødebyen hos den kendte skibsbygger Bech. Da læreårene var til ende, sejlede han som tømmermand med forskellige sejlskibe og oplevede i de følgende år lidt af hvert. Fyldt af fremdrift og energi tog han fat på hvad der tilbød sig, var aldrig bange for at vove en indsats og viste verden og sig selv, at han havde både forstand, vilje og arbejdsmod.

I 1898 startede han Vang Brugsforening, der hurtigt voksede sig stor, men det at stå bag disken tiltalte i det lange løb ikke Col-berg, og 1904 byggede han da Hotel Finnedalen, til at begynde med i beskedent format, men således opført, at de talrige udvidelser og tilbygninger nu danner et smukt og samlet hele.
De mange år, der siden er gået, har vist Holger Colberg som en dygtig og initiativrig hotelmand, og en interesseret organisationsmand. Lad os blot her pege på, at det var ham, der i 1913 var den egentlige ophavsmand til dannelsen af Bornholms Turistforening, i hvis bestyrelse han lige siden, og indtil sin død nu har haft sæde, ligesom han gennem en årrække har været medlem af bestyrelsen for øens Restauratør- og Hotelejerforening og var sjælen i Dampskibsselskabet Østersøen samt med i ledelsen af det nu ophævede Bornholms Automobilselskab. Endelig kan det anføres, at Holger Colberg har været taksationsmand i Landbygningernes alm. Brandforsikring, og at han i 1913, da Bornholm oprettede sit rekylkorps, var medstifter og senere blev korpsets næstformand.

Men først og fremmest er det som hotelmand, Colberg blev kendt. Han begyndte sin virksomhed i Finnedalen med plads til 30 liggende gæster, nu er der plads til ca. 80. Sammen med sin hustru, der døde for et par år siden, har Colberg indenfor hotelbranchen udført et meget dygtigt, og ikke mindst af hans gæster, af hvilke adskillige er blevet årligt tilbagevendende sommerbesøgen-de, værdsat arbejde.

Han efterlader sig ved sin død en datter, der er gift med kaptajn Christian Westh, og en anden datter, som er gift med den kø-benhavnske tømmerhandler Adolph Olsen. En bror til direktør Colberg er redaktør Einar Colberg, ugebladet Bornholm, og en søster, Thora Colberg, er bosiddende i Bergen.

Hans Jørn Karlsen
 Brændesgårdshaven  Anse Tollet  Svaneke Vandrerhjem  Melstedgård
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
19.05.2024 - Dagens vittighed: Elsk alle, stol på få, gør ingen ondt.


gerade 140 Besucher online.