Svaneke fahn_dk.gif (859 Byte)

svaneke-havn.jpg (15391 bytes)
Svaneke er  stærkt præget af Havn og handel, hvorfor de store Købmandsgårde
og Pakhuse er karakteristiske for Bybilledet. De aktive Købmænd har mangen en gang
været forgangsmænd og deres virke har formet Svaneke til det vi ser i dag.

  

Svaneke er utroligt velbevaret, Borgernes omhu for byen bevirkede at man i 1975
fik Europæisk Guldmedalie for Bybevaring

svaneke-kirke.jpg (19393 bytes)   svaneke-bindingsværk-hus.jpg (20057 bytes)

svaneke-3-længer.jpg (21112 bytes)


 

Startseite Bornholm.net

Startsiden til Bornholmerguiden.dk