Louisenlund tæt ved Østermarie på Bornholm   


I Louisenlund finder man Bornholms største samling af bautasten. Spredt mellem træerne kan man i dag tælle henved 50 bautasten , men oprindelig har der været flere. Mange af bautastene i Luisenlund (Bornholm) er henved 2,5 meter høje.

.

Bautasten er aflange indskriftløse sten, der er rejst på højkant.
Bautasten kan stå på små stenhøje (røser) eller på steder, hvor rester ligbrændingsbål er gravet ned i jorden (brandpledgrave) inholdet i disse grave viser at det var almindeligt at rejse bautasten oven på sådanne gravstæder i den yngre del af bronzealderen og den ældre del af jernalderen (1100 f. Kr.) Mange bautasten er imidlertid bare rejst. De står enkeltvis eller sammen i grupper. Sådanne grupper er gerne placeret på iøjnefalende steder i terrænet f. Eks. På små næs ved kysten, på toppen af højdedrag eller ved vadesteder. Bornholm er det sted i landet, hvorfra man kender flest bautasten. Man har kendskab til henved 1000 bautasten.
Bautasten har også været almindelige i Norge og Sverige.

Man har aldrig foretaget undersøgelse i Louisenlund, så man ved ikke, hvorfor stenene er rejst.

.

Louisenlund blev købt af Frederik den VII under en besøg på Bornholm i 1851.
  Han gav stedet navn efter Grevinde Louise Danner,
der sikrede stedet en fast årlig ydelse til vedligeholdelse.

 

I dag er denne fopligtelse overgæt til Jægerspisstiftelsen, der stadig ejer stedet.

 

 


Startseite Bornholm.net 

Startsiden til Bornholmerguiden.dk