Bornholm

Bornholm er en af de mest spændende danske øer.

Bornholm

Oplysninger og informationer om Bornholm.

Og med den Øresundsforbindelse er de mange oplevelser kommet så tæt på, at det ville være synd at vente med et besøg. Faktisk er Bornholm nu kun 3 timer fra København via Øresundsbroen og hurtigfærgen fra Ystad.
Ingen andre steder i Danmark kan I opleve en natur, der på en gang er så vild og så indbydende. Med jævne mellemrum møder I små fiskerlejer med de karakteristiske røgeriovne, der frister til et besøg, hvor I kan nyde alt godt fra havet. Prøv f.eks. en Saltstegt Sild med en blød Bornholmersnaps og en kold øl. Det kommer I til at tale om længe.


Beliggenhed:
Bornholm ligger 54 gr. 59' - 55 gr. 18' nordlig bredde og 14 gr. 41' - 15 gr. 10' østlig længde.
Lidt øst for Øle Åens udløb i Øster­søen - på Bornholms sydkyst - findes en granitsten, som ved et kryds markerer det nøjagtige skæringspunkt mellem 55 gr. nordlig bredde og 15 gr. østlig længde.

Den såkaldte mellemeuropæiske tid beregnes ud fra 15 gr. østlig længde og kaldes ofte "Gudhjemtid".
Alle steder på 15 gr. østlig længde har - som de eneste steder i Danmark - solen lige i syd kl. 12.00 - her er set bort fra evt. sommertid.

Øernes navne og størrelse:
Bornholm er Danmarks femte største ø - mindre end Sjælland, Den nørrejyske Ø, Fyn og Lolland - og den er på 588 kvadratkilometer - indbefattet Ertholmenes 0,38 kvadratkilometer. Ertholmene består af Christiansø på 22 ha, Græsholm på 11 ha og Frederiksø på 4 ha samt nogle mindre øer og skær - Tat, Lilleø, Vester-, Tyve-, Præste- og Østerskær, der er Danmarks østligste punkt.

Øernes opdeling og folketal:
Bornholm er et selvstændigt amt -Bornholms amt. De 6 største byer er: Rønne , Hasle , Allinge , Gudhjem , Nexø og Aakirkeby - og Bornholm hav ca 39000 indbyggere.
Ertholmene ejes af staten og henhører under forsvarsministeriet.
De to beboede øer - Christiansø og Frederiksø - har et samlet folke­tal på ca. 120 indbyggere.

Bornholms form og største afstande:
Bornholm danner en skæv firkant med hjørnerne: Rønne , Hammeren , Svaneke og Dueodde . Af­standen Rønne-Svaneke er på ca. 30 km, og afstanden Hammeren-Dueodde er på ca. 40 km.

Nogle luftafstande:
København ca. 145 km (søvejen til København ca. 180 km), Sverige ca. 40 km (Sandhammaren), det tidligere Sovjetunionen ca. 300 km (Kaliningrad - det tidligere Köningsberg), Polen ca. 90 km (Szczedin - det tidligere Stettin) og Møn ca. 135 km.
Ertholmene ligger ca. 18 km nordøst for Gudhjem.

Bornholms kystlinie:
Kystlinien rundt om Bornholm er på 141,4 km.

Lidt om nogle af Bornholms købstæder:
Rønne er med sine ca.15300 indbyggere øens største købstad Bornholms »hovedstad«.
Tilsvarende er Svaneke Danmarks mindste og østligste købstad.
Aakirkeby er den eneste af de bornholmske købstæder, som ligger inde på øen - tidligere var Aakirkeby Bornholms kirkelige og verdslige centrum.

Bornholms anseligste kystklipper:
Jons Kapel, klipperne ved Hammeren,
Helligdomsklipperne og Randkløve Skår.

Højeste punkt:
Rytterknægten i Almindingen på 162 m o.h. - med Kongemindet fra 1856 og det tilføjede jernstillads fra 1899 er den sam­lede højde 184 m o.h.. Møllebakken på Christiansø er med sine 22 m o.h. Ertholmenes højeste punkt.

Største skov: Almindingen -
Danmarks femstørste skov er på ca. 20 kvadratkilometer.

Største sø: Hammersøen -
den er 600 m lang og dækker et område på 9 ha, og den er tillige

Største vandfald :
Nordvest for Helligdomsklipperne ligger Døndalen. Åen i dens bund danner om foråret eller i den tidlige sommer, når åen er mest vandrig, et samlet vandfald, som kan blive op til 25 m - Døndalsfaldet.

Længste sprækkedal: Ekkodalen -
den fortsætter i lige linie gennem Flæske-, Kløve- og Kelseådal ud til Saltune på Bornholms nordøst­kyst, og den har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m og en samlet længde på ca. 12 km. Bornholm har i alt ca. 70 sprækkedale.

Største rokkesten:
Rokkestenen i Paradisbakkerne, der måler 4x3x2 m og har en anslået vægt på 30-35 tons.

Forbindelser mellem Bornholm og Ertholmene:
Der er sejlforbindelse med M/S Ertholm fra Allinge, Gudhjem og Svaneke - fra Svaneke med postbåden »Peter«. I akutte situationer kan man indsætte en helikopter, der da har sin landingsplads på Møllebakken på Christiansø.

Lufthavn:
Nordvest for Arnager ligger Bornholms Lufthavn - Internationalt hedder den Bornholm Airport, og har en IATA degnhagor: RNN eller en ICAO designator EKRN.

Største fiskerihavn:
Havnen i Nexø.

Største fiskerleje:
Tejn.

Forlystelsespark:
Den ca. 10 tdrl. store Brændesgårdshaven (Joboland) syd­vest for Svaneke.

Bornholms rundkirker:
Ny (den mindste - kun opført i to stokværk - formentlig den yngste og den mindst egnede til forsvar),
Nylars (den mest vellykkede - den bedst byggede - og dermed også den bedst bevarede),
Ols (den slankeste og meget fæstningsagtige, da den bl.a. ligger på en 112 m høj bakketop) og
Østerlars (den største, den ældste, den mest fæstningsagtige og den mest kendte). Lidt om nogle kirker på Bornholm:
Aa kirke i Aakirkeby »Bornholms domkirke« har en meget berømt døbefont, der er udført i sand­sten af den gotlandske stemnester Sigraf i sidste halvdel af 1100 tallet.
Ruts kirke i Rutsker er måske Danmarks højest beliggende kirke ca. 130 m o.h..
Knuds kirke i Knudsker er Bornholms mindste,
Tejn kirke fra 1940 er den yngste,
Povls kirke i Povlsker er den eneste kullede uden tårn og kirken i Allinge er den eneste gulkalkede.
Ved flere af de bornholmske kirker er der endnu nogle af de gamle træporte i kirkegårds diget.
Ved Ny kirke i Nyker er der således tre træporte i kirkegårds­diget, hvoraf den ældste Bornholms ældste er fra 1678.

Hammershus :
Ruinerne af Hammershus ligger på en 74 m høj klippeknude på Nordbornholm.
Det er det største ruinkompleks nord for Alperne efter Visby på Gotland.
Borgen blev formentlig påbegyndt af ærkebiskop Jakob Erlandsen i begyndelsen af den sidste halvdel af 1200 tallet.
I 1743 opgav staten Hammershus, og en nedbrydning begyndte. Her finder man f.eks. Danmarks mest velbevarede middelalderbro, - slotsbroen. Blommetårnet - det søndre tårn - er nok ruinkompleksets bedst bevarede bygning.

Ældste kongeborg:
På en 16 m høj klippeknude over Borre- eller Borgesø i Almindingen ligger ruinerne af Lilleborg - Nordens ældste kongeborg.
Den må være opført engang i sidste halvdel af 1100 tallet.
Den blev jævnet med jorden i foråret 1259.
Fund på stedet tyder på, at der har været anvendt glas i vinduernes ruder - i så fald er det første gang i Danmark.

Største tilflugtsborg:
På en 22 m høj klippeknude i Almindingen ligger ruinerne af Gamleborg - Bornholms største tilflugtsborg.

Lidt om vindmøller på Bornholm:
Over Gudhjem hæver Danmarks største vindmølle sig, der i nattens projektørlys er et smukt vartegn for byen.
Højt over Svaneke står to vindmøller. Den ældste af dem - stubmøllen fra 1634 - er Danmarks ældst daterede.
Den store hollandske vindmølle fra 1877 i Årsdale - byens vartegn - er den eneste gamle vindmølle på Bornholm, der har været i brug lige siden, den blev bygget

Bornholms eneste sygehus:
Bornholms Centralsygehus i Rønne.

Højeste fyr:
Dueodde Fyr er 48 m højt og er dermed Nordens højeste fyr.

Første silderøgeri:
I 1886 byggede brødrene Koch det første silde­røgeri på Bornholm i Gudhjem.
Skikken kom hertil fra Christiansø, hvor nogle skotske lejesoldater havde røget sild i deres åbne skorstene.

Første flådebase:
I 1684 grundlagde Christian den Femte fæstningen »Christiansø« - verdens første flådebase. Fæstningen blev igen ned­lagt den 2. maj 1855.

Første statsfængsel:
I 1825 blev der bygget et statsfængsel på Frederiksø - Danmarks første. Det fungerede som fængsel frem til 1856.

Største samling af helleristninger:
Madsebakke ved kystvejen mellem Allinge og Sandvig.

Største samling af bautasten:
Louisenlund ca. 6 km vest for Svaneke med 70 bautasten, hvoraf nogle er op til 2,5 m høje.

Højeste bautasten:
Frennemark-stenen, der står lige syd for Sva­neke, er knap 3 m høj - den står sammen med to andre bautasten.

Højeste runesten:
Brogårdsstenen, der står ved vejgaffelen Rønne, Hasle og Klemensker. Stenen er over 3 m høj. Der findes i alt ca. 40 rune­sten på Bornholm.

Længste skanse:
Bornholm har ca. 100 skanser rundt ved sine kyster. Den længste af disse er Langeskanse syd for Nexø, der er 600 m lang og 1-2 m høj. Skansen stammer antagelig - som de fleste af de øvrige skanser - fra Den nordiske Syvårskrig (1563-70).
 Brændesgårdshaven  Frydenlund  Aspesgårdsskoven  Danchelshus
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
19.05.2024 - Dagens vittighed: Elsk alle, stol på få, gør ingen ondt.


gerade 138 Besucher online.