Hammershus ruin ligger på toppen af en Klippeknude omgivet af klipper og sprækkedalene: Paradisdalen og Mølledalen. Der er i Mølledalen et opstemmet vandløb hvor der har været en vandmølle.

Hammershus_vom_Hammerknuden.jpg
Hammershus_vom_Hammerhaven.jpg
Hammershus_udsigt.jpg
ha_07.jpg
ha_09.jpg
ha_10.jpg
Hammershus_bei_Nacht.jpg

Man kender ikke det nøjagtige årstal for grundlæggelsen, dog ved man at Borgen har været underlagt Danske Konger samt Ærkebiskobben i Lund i 1200 tallet.

Siden 1100 tallet har der blevet bygget og udvidet både på og ved Hammershus indtil man i 1683 opgav at bruge den som Borg.

Hammershus blev dog fortsat anvendt som hjemsted for Øens Garnison og Bolig for Kommandanten frem til 1743

Efter 1743 forfaldt Hammershus godt hjulpet af at man hentede byggematerialer (rev ned) til byggerier rundt om på Øen samt til Christiansø, man ser da også mange af den tids mursten Munkesten flere steder.

Slots/borg ruinen blev fredet i 1822 og der er siden gjort alt for at få ruinerne restaureret mest muligt.
 Brændesgårdshaven  Aspesgårdsskoven  ART BOX Bornholm  Le Port
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
22.04.2024 - Dagens vittighed: Hvis kvinder styrede verdenen ville vi ikke have krige, blot intense forhandlinger hver 28. dag.


gerade 48 Besucher online.