Ekkodalen i Almindingen pa Bornholm

GPS Position: 55.11190 N - 14.88945 O

Ekkodalen er den største og længste sprækkedal på Bornholm
og kan følges hele vejen i lige linie gennem Flæske-,
Kløve- og Kelseådal ud til Saltune på Bornholms nordostkyst.

Ekkodalen har en gennemsnitsbredde på ca. 60 m og en samlet længde på ca. 12 km.
Det gamle navn for stedet er Styrtebakkerne

ekkodalen-bornholm1.jpg
ekkodalen-bornholm2.jpg
ekkodalen-bornholm3.jpg
ekkodalen-bornholm4.jpg

Peter Christian Tranberg blev født på Brunsgård i Nylars 1832.
Han blev student fra Rønne Statsskole 1851.
Teologisk kandidat 1858. Ansat i Aa Kirke som præst.
1863 Samlede han Skt. Hans Dag 3000 tilhørere ved talerstolen i Almindingen og dannede en frimenighed.
1872 kom med sine 700 medlemmer tilbage til folkekirken.
1877 forlod Bornholm
1896 Døde i Mineapolis USA, hvor man satte en bronzestøbt gravminde.
1898 Bornholmerne satte en mindesten over Tranberg i Ekkodalen.

Sådan en sprækkedal som Ekkodalen er opstået ved, at nogle enorme spændinger i undergrunden i tidens løb har fået grundfjeldet til at slå revner; og på grund af en mindre modstandskraft overfor nedbrydning er materialet i disse forvitret og eroderet bort ved isens og vandets hjælp. I nogle tilfælde har revnerne imidlertid først været fyldt ud med >>magma<< fra den smeltede del af jordens indre, de såkaldte diabasgange inden nedbrydningen startede. Kelseådiabasgangen er således et eksempel på en revne i grundfjeldet, der efter at være fyldt ud med diabas igen er nedbrudt, og i dag kan dalen følges fra Valensgårdsmosen over Ekkodalen, Flæskedal, Kløvedal og Kelseådal inden den forsvinder i havet ved Saltuna syd for Gudhjem. Sprækkedalenes høje og ofte trækbevoksede sider yder god beskyttelse mod vinden, og der er næsten altid læ på bunden af sådan en dal.