Døndalen - Bornholm

doendalen_bornholm_14.jpg

Ca. 700 meter oppe i Døndalen målt fra kysten findes Danmarks største vandfald, Døndalfaldet, med et samlet fald på op imod 20 meter. Det "dønnar" siger bornholmerne, når vandet især om foråret tordner og brager ned.
Heraf navnet "Døndalen".


doendalen_bornholm_9.jpg
doendalen_bornholm_1.jpg
doendalen_bornholm_17.jpg
doendalen_bornholm_2.jpg
doendalen_bornholm_3.jpg
doendalen_bornholm_4.jpg
doendalen_bornholm_7.jpg
doendalen_bornholm_11.jpg
doendalen_bornholm_14.jpg

Da granitten i det bornholmske grundfjeld størknede for millioner af år siden, fik den indre spændinger og sprak. Kilometerstore flager arbejdede i forhold til hinanden omtrent som tæt pakkede isflager.
Det foregik dybt i en bjergkæde, som i årenes løb er slidt bort.
De to sider i Døndalen er forskudt næsten en halv kilometer fra hinanden i sprækkens retning.
Den nordvestlige fjeldside ses den dag i dag rejse sig ca. 25 meter lodret over dalebunden.

Bornholm blev i istiden dækket af indlandsis, og da isen smeltede, rykkede isranden tilbage i nordøstlig retning. Det formodes, at isranden i en periode har stået tværs gennem Døndalen og hindret smeltevand m.m. i at løbe i havet, herved blev der dannet en issø i dalen, hvor fint ler blev bundfældet.
Senere da isen var helt væk fra øen, har vandet igen kunnet løbe i havet, og Døndaleåen har siden da skåret sig ned gennem leret - det ler, der i våde perioder gør stierne fedtede.
 Brændesgårdshaven Simons  Le Port  Restaurant Margeritten
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
22.04.2024 - Dagens vittighed: Hvis kvinder styrede verdenen ville vi ikke have krige, blot intense forhandlinger hver 28. dag.


gerade 51 Besucher online.