havnesmedjen_roenne_bornhol.gif

Havnesmedjen på Rønne havn:

Den særprægede bindingsværksbygning "Havnesmedjen" på hjørnet af Havnegade og Havnepladsen er en i sin oprindelse over 260 år gammel bygning.
Den opførtes nemlig i 1735 som ammunitionshus tilknyttet det under Rønne borgerkompagni stående vagthus og artilleriets havnebatteri med voldanlæg.
Et ældre ammunitionshus med stråtag stod omtrent samme sted; det solgtes i 1735 for 15 Slettedaler og 1 Mark, hvilken sum på borgerkaptajnens forlangende skulle stå til vedligeholdelse af den i 1729 opførte ny borgervagt syd for amrnunitionshuset.
Dette ses tydeligt på Thuras prospekt af 1756 over Rønne set fra søen, og er ligeledes anført på hans i øvrigt ikke videre pålidelige bykort, hvor det betegnes "Ammunitions Huset".
Efter at artilleriets depoter i 1843 ved opførelsen af flere nybygninger var samlet ved Kastellet, blev "Amrnunitionshuset" ved havnen overflødigt.
Det overtoges af havnevæsenet og indrettedes til pakhus, efter at bygningen var flyttet et lille stykke for at give plads til skibsværftet, og drejet fra den tidligere retning nord-syd til øst-vest, som det nu ligger.
Siden blev her altså havnesmedje.

Med sine over 150 år er det vistnok Bornholms ældste smedje, og der er næppe mange i Danmark, som er ældre.
Bygningen er nu totalfredet og bliver vedligeholdt under nøje overvågning af Skov- og Naturstyrelsen.
Efter at havnesmedjen blev nedlagt som aktivt værksted, stod den ubenyttet et stykke tid. Rønne kommune var interesseret i, at den blev benyttet til-noget fornuftigt og den blev bevaret som smedje.

Metal Bornholms pensionister og efterlønnere, også kaldet "Seniorer", var interesserede i at overtage havnesmedjen og bruge den som samlingssted, hvor det gamle smedefag kunne videreføres som i gammel tid med ild i essen og hammerslag på glødende jern.

Den 4. April 1990 gik man i gang og gennem årene er mange mennesker kommet på besøg tirsdag formiddag mellem kl; 08.00 og 12.00 for at se, hvordan de gamle sorte smede kan forme det glødende jern til ting, der kan pynte eller bruges i hverdagen.
 Brændesgårdshaven  Ekkodalen  Danchelshus  On the rocks
Bornholmsk Ordbog giver adgang til bornholmske glossarer
22.04.2024 - Dagens vittighed: Hvis kvinder styrede verdenen ville vi ikke have krige, blot intense forhandlinger hver 28. dag.


gerade 51 Besucher online.