ani_de_flag.gif (13829 Byte) Helligpeder Havn ani_dk_flag.gif (18066 Byte)

 

Maksimum opholdslængde : (så længe det ønskes). Lille fiskerleje - inderhavnen er som regel fylde op af lokale både, men yderhavnen friholdes til gæstesejlere.

Anløbes om dagen i lyst og sigtbare vejr, men ikke ved på landstorm.

Havnen med den nyrestaurerede havrehytte, røgerierne, de små beboelseshuse og den sammenhæng, de har med der omgivende kystlandskab tillægges meget stor kulturhistorisk, miljømæsig og landskabelig værdi.

 

 

 

Startseite Bornholm.net

Startsiden til Bornholmerguiden.dk